علیرضا زاهدی - پیچ و مهره شش گوش

نام کالا پیچ و مهره شش گوش
گروه اصلی صنعت
زیرگروه کالاهای صنعتی
نام علیرضا زاهدی
کشور سازنده کالا ایران
قیمت کالا - عدد/
کمترین مقدار سفارش 100   عدد
بروشور
نوع پرداخت Cash ;
شرایط پرداخت
475x350