حسین اسماعیلی - سیم بکسل حفاری

نام کالا سیم بکسل حفاری
گروه اصلی صنعت
زیرگروه کالاهای صنعتی
نام حسین اسماعیلی
کشور سازنده کالا ایران
قیمت کالا - متر/
کمترین مقدار سفارش 100   متر
بروشور
نوع پرداخت Cash ;
شرایط پرداخت
475x350