حسین اسماعیلی - سیم بکسل نتاب

نام کالا سیم بکسل نتاب
گروه اصلی صنعت
زیرگروه کالاهای صنعتی
نام حسین اسماعیلی
کشور سازنده کالا آلمان
قیمت کالا - متر/
کمترین مقدار سفارش 100   متر
بروشور
نوع پرداخت Cash ;
شرایط پرداخت
475x350