خرید دیزل D6 Virgin
تاجران بدون مرز پارس کیش
خرید دیزل D6 Virgin
: آمل- شهرک صنعتی امام زاده عبدالله (ع)
نفت و فرآورده های نفتی
: 09111112032
Virgin Diesel D6
: 01144204120
8/2/2016 : ardeshir@zoroufi.com
3000000تن
:
:
USD
FOB
L/C
:
لطفا قیمت NWE Platts - $Discount را در بندر عباس اعلام فرمایید. در صورت مناسب بودن قیمت، ، امکان ارسال کشتی برای حمل محموله نیز موجود می باشد.. قرارداد فقط با پالایشگاه منعقد خواهد شد..