استون
علیرضا بخت ور
استون
: فلکه اول صادقیه - خیابان گلناز دهم شمالی
حلال های آلی و غیرآلی
: 09127374699
استون - پروپانول - 99 درصد
: 02144232320
1395/3/5 : Alireza.bakhtvar@yahoo.com
200تن
:
:
:
جهت صادرات