کود کامل NPK
سوشیانت پارس کیانا
کود کامل NPK
: تهران، خیابان فاطمی، میدان گلها، خیابان هشت بهشت، کوچه ششم، پلاک 19، طبقه سوم
کودها
: 09191050779
NPK، کود کامل
: 02188021202
1395/1/18 : info@spktrade.ir
1000تن
:
: www.spktrade.com
: