کامپیوتر و لب تاپ
علی شنبدی
کامپیوتر و لب تاپ
: بوشهر -خیابان شهید رجایی
سخت افزارها
: 09017961836
خرید کیس و مانیتور
: 07733561858
1395/10/22 : alishanbedi8@gmail.com
0
:
:
:
خرید انواع مانیتور و کیس و لب تاپ استوک و ریفرش محدودیت در خرید وجود ندارد خرید بصورت دوره ای ماهیانه انجام میپذیرد شماره تماس09017961836 شنبدی