علیرضا زاهدی - مهره های فولادی و ساتیل

نام کالا مهره های فولادی و ساتیل
گروه اصلی صنعت
زیرگروه کالاهای صنعتی
نام علیرضا زاهدی
کشور سازنده کالا ایران
قیمت کالا - عدد/
کمترین مقدار سفارش 10   عدد
بروشور
نوع پرداخت Cash ;
شرایط پرداخت
475x350